Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Προστατέψτε το σωματείο ή το σύλλογο σας με μία οικονομικότερη ομαδική ασφάλιση

Ομαδική Ασφάλιση

Μοναδικά Προγράμματα Εταιρικής & Προσωπικής Ασφάλισης

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτό της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτό της ατομικής. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας για το άτομο απέναντι σε τυχαία γεγονότα που αφαιρούν το συναίσθημα της ανασφάλειας.

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

Σε ποιους απευθύνεται η Ομαδική Ασφάλιση:

• Σωματεία 
• Συλλόγους
• Ενώσεις 
• κλπ

Καλύψεις από τα Ομαδικά Συμβόλαια Ασφάλισης

• Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία) 
• Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας από Ασθένεια 
• Κάλυψη Θανάτου από Ατύχημα
• Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα 
• Ασφάλιση Ατυχημάτων 
• Ασφάλιση Προσωρινής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια. 
• Νοσοκομειακό Επίδομα 
• Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη 
• Εξω Νοσοκομειακή Περίθαλψη 
• Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων από Ατύχημα 
• Παροχές Μητρότητας 
• Χειρουργικό Επίδομα 
• Επίδομα σοβαρών ασθενειών 
• Αποταμιευτικά / Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Οφέλη Ομαδικής Ασφάλισης από την alfa money

• Αποτελούν δυνατό κίνητρο και ενισχύουν τους δεσμούς του προσωπικού με τη διοίκηση 
• Προσελκύουν και συγκρατούν το αξιόλογο προσωπικό στην επιχείρησή σας 
• Αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας
• Αυξάνουν την αποδοτικότητα και επιβραβεύουν τους εργαζόμενου σας 
• Το ομαδικό ασφάλιστρο σημαντικά χαμηλότερο από ατομικά προγράμματα 
• Συντελούν στη δημιουργία κοινωνικού προσώπου της επιχείρησης 
• Συμβάλλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών 
• Σας καλύπτουν στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθήσετε την οικογένεια ενός υπαλλήλου που απεβίωσε ή τον ίδιο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία με την συνέχιση της καταβολής του μισθού του όταν η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ανεπαρκής 
• Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της δικής σας επιχειρήσεως 
• Μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες καλύψεις – παροχές σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων όπως στα Στελέχη και τους Διευθυντές 


Τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για κάθε εργαζόμενο (αρ. 5 παρ. 4 ν.3091/2002

Αφορά Στελέχη
και Επιχειρήσεις