Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων Επιχείρησης

Η alfamoney, έχοντας την εμπειρία Εκατοντάδων Πελατών κάνοντας χρήση της εξιδεικευμένης Μελέτης PRA (πιθανολογική εκτίμηση κινδύνου) προσεγγίζοντας τους κινδύνους με την Μέθοδο ALARP επιτυγχάνει να: Εντοπίσει, Αξιολογήσει, Προτεραιοποιήσει και Ποσοτικοποιήσει τους κινδύνους της Επιχείρησης σας, σύμφωνα και με το πρότυπο ISO 31000.

Μετέπειτα θα σχεδιάσουμε, πλάνα αντιμετώπισης για το ποσοστό του κινδύνου που η επιχείρηση, ο οργανισμός ή ο ιδιώτης αδυνατούν να αντιμετωπίσουν

Ενισχύοντας την Ασφάλεια των Λογιστών με Ελέγχους Διαδικασιών Ασφάλεια ελέγχου λογιστικών διαδικασιών

Στην Alfamoney, αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας ελέγχου λογιστικών διαδικασιών. Οι λογιστικές διαδικασίες απαιτούν ακρίβεια και ασφάλεια, καθώς τα λάθη μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις

Ασφάλιση κακής διαχείρισης λογιστών

Η κακή διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει λάθη στην καταγραφή των οικονομικών στοιχείων, απόκρυψη πληροφοριών, λανθασμένες εκτιμήσεις ή μη τήρηση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την επιχείρηση και τους πελάτες σας.

Business Risk Management Architect:

 • Εντοπισμός & εκτίμηση των κινδύνων (Risk Assessment)
  Επιστημονική διάγνωση των κινδύνων & emerging risks που απειλούν τον οργανισμό, σύμφωνα και με το πρότυπο ISO 31000.
 • Προτεραιοποίηση των κινδύνων (Risk Ranking)
  Ιεράρχηση των κινδύνων από τον πιο σημαντικό στον λιγότερο σημαντικό ώστε η διοίκηση του οργανισμού να γνωρίζει αντικειμενικά ποιων η επέλευση θα έπληττε τα οικονομικά μεγέθη του οργανισμού περισσότερο και ποιων λιγότερο. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι για τον οργανισμό.
 • Ποσοτικοποίηση των κινδύνων
  Ποιο θα ήταν το ύψος της ζημίας από την επέλευση του κάθε κινδύνου και ποια η επίδραση για τον οργανισμό.
 • Εκθέσεις Ρίσκου (Risk Profiling)
  Risk profiling τόσο ως προς την δυνατότητα του οργανισμού να αντιμετωπίσει μία ενδεχόμενη ζημία όσο και ως προς το ενδεχόμενο η ζημία να επηρεάσει ή όχι την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.
 • Αντιμετώπιση των κινδύνων (Risk Treatment)
  Επιλογή και εφαρμογή μέσων για τη μείωση του κινδύνου και σχέδια χειρισμού για το μέρος του κάθε κινδύνου που θα ήταν αδύνατη η αντιμετώπισή του ή θα έπληττε τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.
 • Έλεγχος & Επικαιροποίηση Σχεδιασμού (Monitoring)
  Σε κάθε αλλαγή του περιβάλλοντος ρίσκου, προσαρμογή του σχεδιασμού ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, τη μεταβολή της νομοθεσίας και τη φάση ανάπτυξης του οργανισμού.
Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων Επιχείρησης