Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Περιορίστε πλήρως τους κινδύνους της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας

Ασφάλεια Πιστώσεων από την alfa money

Στο σημερινό σύνθετο και πολύπλοκο επιχειρηματικό φάσμα, κανένας δεν μπορεί να περιορίσει πλήρως τους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβονται στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το προϊόν του ασφαλιστικού πρακτορείου alfa money , «Ασφάλεια Πιστώσεων» στοχεύει ακριβώς σε αυτό το σκοπό, προσπαθώντας να εντοπίσει τους κινδύνους αυτούς ώστε να βοηθήσει τον σύγχρονο επιχειρηματία στη λήψη των σωστών αποφάσεων και στην ενεργοποίηση των κατάλληλων κινήσεων που θα αποτρέψουν ένα δυσάρεστο γεγονός με άμεση επίδραση στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του. 

Ασφαλιστική κάλυψη από την alfa money

Είναι η ασφαλιστική κάλυψη των τιμολογημένων απαιτήσεων των Ασφαλισμένων εταιριών, που εγείρονται από τις επί πιστώσει πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στους πελάτες/οφειλέτες τους και που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας τους. Ο κίνδυνος που καλύπτεται είναι η μη πληρωμή των τιμολογίων/απαιτήσεων αυτών λόγω αφερεγγυότητας των οφειλετών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Όλες οι Ελληνικές (Ελληνικό ΑΦΜ) Εταιρίες που πραγματοποιούν πιστωτικό τζίρο (εγχώριο ή και εξαγωγικό) πάνω από 500.000 € και τον πραγματοποιούν με περίοδο πίστωσης το πολύ έως 6 μήνες. 

Σημείωση: Κατόπιν συνεννόησης με την ασφαλιστική εταιρία δύναται να τροποποιηθούν οι ως άνω προϋποθέσεις.

Ασφάλεια Πιστώσεων

Αφορά Στελέχη
και Επιχειρήσεις