Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Προστατέψτε την εργασία σας, τον εαυτό σας αλλά και την οικογένεια σας

Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

είναι ένα απαραίτητο ασφαλιστικό πρόγραμμα σχεδόν για κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους επαγγελματίες λογιστές, έναντι τρίτων (πελατών τους)για τυχόν ανθρώπινα λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών. 

Τι σας προσφέρει η alfa money

Το ασφαλιστικό πρακτορείο alfa money, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών, μετά την έλευση του λάθους ή την παράληψη ενεργειών από τους επαγγελματίες. ο Αστικός Κώδικας με τα άρθρα 914 – 938 ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανθρώπων. Ο μη σεβασμός της ζωής, της υγείας, και της περιουσίας των άλλων επιφέρει ευθύνες και υποχρέωση αποκατάστασης της βλάβης. Επιπλέον, υπάρχουν απαιτήσεις για πραγματικές ή επικαλούμενες οικονομικές διεκδικήσεις τρίτων για λάθη ή παραλήψεις κατά την παροχή των υπηρεσιών σας.

alfamoney-company
alfamoney-arrow1

Σε ποιους απευθύνεται:

• Λογιστές που δεν εργάζονται σε Λογιστική – Ελεγκτική Εταιρία ή γραφείο κ.α.
• Λογιστές
• Ιατρούς
• Δικηγόρους που δεν ασχολούνται σε νομική εταιρεία ή δικηγορικό γραφείο
• Συμβολαιογράφους
• Επιχειρηματίες στην εστίαση
• Αρχιτέκτονες – Μηχανικούς – Μελετητές
• Εταιρίες Τεχνολογίας (ΙΤ) και Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών
• Εταιρίες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Management Consultans)
• Ταξιδιωτικοί Πράκτορες
• Διαφημιστικές Εταιρίες

alfamoney line double
alfamoney-astiki_eythini1
alfamoney-bline2

Αφορά Επαγγελματίες
αλλά και Επιχειρήσεις

alfamoney-astiki_eythini2
alfamoney-bline2

Μην αφήσετε μία παράλειψη ή ένα ανθρώπινο λάθος να σας στοιχίσει
την καριέρα σας!

alfamoney-logistes

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης για Λογιστές

Αφορά Λογιστές ή Λογιστικές Εταιρίες

«…Σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 οι ευθύνες που προκύπτουν από κάθε ζημία για λάθη και παραλείψεις στα πλαίσια διενέργειας ελεγκτικού έργου βαρύνουν τους ελεγκτές…»

Σε ποιους απευθύνεται:

Στην Λογιστική ή Ελεγκτική Εταιρία (Νομικό Πρόσωπο)

• Στους διαχειριστές, εταίρους, διευθυντές της
• Στους ανεξάρτητους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες
για λογαριασμό και για υποθέσεις της
• Στους υπαλλήλους της
• Στους κληρονόμους – νόμιμους εκπροσώπους όλων των παραπάνω

alfamoney-zigaria

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης για Δικηγόρους

Αφορά Λογιστές ή Λογιστικές Εταιρίες

«…Σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 οι ευθύνες που προκύπτουν από κάθε ζημία για λάθη και παραλείψεις στα πλαίσια διενέργειας ελεγκτικού έργου βαρύνουν τους ελεγκτές…»

Σε ποιους απευθύνεται:

Στην Λογιστική ή Ελεγκτική Εταιρία (Νομικό Πρόσωπο)

• Στους διαχειριστές, εταίρους, διευθυντές της
• Στους ανεξάρτητους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες
για λογαριασμό και για υποθέσεις της
• Στους υπαλλήλους της
• Στους κληρονόμους – νόμιμους εκπροσώπους όλων των παραπάνω

alfamoney-zigaria

Ασφάλεια ηλεκτρονικής προστασίας λογιστών

Στην Alfamoney, κατανοούμε την ασφάλεια ηλεκτρονικής προστασίας λογιστών. Προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις ασφάλειας που εστιάζουν στην ασφάλεια των οικονομικών δεδομένων.

Προστασία ευθύνης λογιστών

Η προστασία ευθύνης λογιστών προσφέρει ασφάλεια στους επαγγελματίες για τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Αστική Ευθυνη Λογιστή - Εξασφαλίστε την Επαγγελματική σας Προστασία

Η αστική ευθύνη των λογιστών είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στην Alfamoney.gr, κατανοούμε τις μοναδικές απαιτήσεις των λογιστών και προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις για την αστική ευθύνη σας.

Επαγγελματικη Ευθύνη Λογιστών - Το Κλειδί για την Ασφάλεια των Λογιστών με την Alfamoney

Η επαγγελματική ευθύνη των λογιστών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στην Alfamoney.gr, κατανοούμε τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε ως λογιστές και προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις ασφάλειας για την προστασία σας.

 
alfamoney line double
alfamoney line double
Εξατομικευμένη Προστασία! Προστασία από αστική ευθύνη λογιστών

Η προστασία από αστική ευθύνη λογιστών της Alfamoney δημιουργείται με βάση τις ειδικές ανάγκες των λογιστών. Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας σας από πιθανές νομικές διαμάχες και παρέχουμε ατομικές λύσεις.

 
alfamoney-safebox

Καλύψεις Ασφάλειας Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης από την alfa money

Με την Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης αποζημιώνονται απαιτήσεις τρίτων (δηλ. μετόχων, υπαλλήλων, πελατών, κρατικών υπηρεσιών/οργανισμών κ.ο.κ.) για οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί σαν συνέπεια παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των Διευθυντών, Ανωτάτων στελεχών, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Τι σας καλύπτει;

• Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων (πελατών)
• Έξοδα υπεράσπισης
Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη, να επιλέξει πρόσθετες φορολογικές καλύψεις στο συμβόλαιο του για την καλύτερη και ολοκληρωμένη ασφάλιση του.

 

alfamoney-line_tall_right