Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Είσαι στέλεχος ή μέτοχος σε Επιχείρηση;
Ήρθε η ώρα να προστατέψεις τα κέρδη σου

Ασφάλεια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το πρακτορείο ασφαλίσεων alfa money έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία να δημιουργεί τις κατάλληλες μελέτες, που προσφέρουν προστασία σε επιχειρήσεις και στα στελέχη τους με την Ασφάλεια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων . 

Κύριος άξονας της κάλυψης είναι, τόσο η ευθύνη της επιχείρησης, ως νομικό πρόσωπο, όσο και αυτή των στελεχών της, έναντι απαιτήσεων για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων.

Νομοθεσία σε ελληνικό & παγκόσμιο επίπεδο

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο έχουν διαμορφωθεί σήμερα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που επιχειρεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Υποστηριζόμενοι από τον νόμο και τους μηχανισμούς ελέγχου που έχουν θεσπιστεί, πρόσωπα όπως: εργαζόμενοι, καταναλωτές, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλα συναλλασσόμενα μέρη, εγείρουν όλο και πιο συχνά απαιτήσεις για την πρόκληση οικονομικής ζημίας. Παράλληλα, τα δικαστήρια επιδικάζουν συνεχώς υψηλότερες αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και στελέχη, που πλέον ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία. 

Στα πλαίσια αυτά, ο κίνδυνος της επιχείρησης ή κάποιο από τα στελέχη της, να υποβληθούν σε μεγάλες δαπάνες για το διακανονισμό απαιτήσεων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ. Τα ιδιαίτερα μάλιστα δεδομένα, των ιδιωτικών επιχειρήσεων υποδεικνύουν και ιδιαίτερους κινδύνους. Η απλή οργανωτική τους δομή διευκολύνει την απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οι υποδομές περιορισμού κινδύνων είναι συχνά ανεπαρκείς, ενώ πολλά στελέχη έχουν συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Ασφάλεια διοικητικής ευθύνης λογιστών

Είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε την ασφάλεια που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε την πολυπλοκότητα της επαγγελματικής ευθύνης.

Με την ασφάλεια διοικητικής ευθύνης λογιστών από την Alfamoney.gr, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η επιχείρησή σας είναι προστατευμένη.

 

Προστασία διοικητικής ευθύνης λογιστών

Με την προστασία διοικητικής ευθύνης λογιστών, μπορείτε να αποφασίζετε με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι είστε προστατευμένοι από πιθανές επιπτώσεις των διοικητικών σας αποφάσεων.

 

Κύρια σημεία κάλυψης από την alfa money

Για τα στελέχη:
• από οικονομική ζημία εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στα πλαίσια άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων
• από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
• από απώλεια εισοδήματος και δαπάνες για έξοδα περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος

Για τις επιχειρήσεις:
• από οικονομική ζημία εξαιτίας της ευθύνης προς τρίτους που φέρει ως νομικό πρόσωπο
• από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
• από απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων της
• από απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης στις εγκαταστάσεις της ή κατά τη μεταφορά τους

Ασφάλεια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αφορά Στελέχη
και Επιχειρήσεις