Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Προστάτεψε τη φήμη της εταιρείας σου από
ελαττωματικά ή μολυσμένα προϊόντα

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Το ασφαλιστικό πρακτορείο alfa money παρέχει την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος επειδή η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κίνδυνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων. 

Κυρίως όσον αφορά στη φήμη του εμπορικού σήματος και στον επακόλουθο κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης και μείωσης μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης.

Κίνδυνοι όπως:

• Τυχαία μόλυνση ή ελάττωμα των ασφαλισμένων προϊόντων που προκύπτει κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης πληροφόρησης στην ετικέτα των προϊόντων.
• Εκ προθέσεως μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα
• Εκβιασμός για μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα
• Ανάκληση από αρμόδια αρχή.

Είναι μερικοί σοβαροί λόγοι από τους δεκάδες που θα μπορούσαν να φέρουν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση την επιχείρηση σας. Για αυτό προστατευτείτε άμεσα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η ασφάλιση ευθύνης προϊόντων απευθύνεται σε όσους σύμφωνα με τον νόμο 2251/94 έχουν ευθύνη. Αυτοί είναι:
• Οι κατασκευαστές προϊόντων, πρώτων υλών ή συστατικών.
• Τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως παραγωγοί ενός προϊόντος, επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.
• Οι εισαγωγείς προϊόντων για πώληση, χρηματοδοτική – απλή μίσθωση ή άλλης μορφής διανομή, στο πλαίσιο της εμπορικής τους δραστηριότητας.
• Οι προμηθευτές προϊόντων (με δραστηριότητες που αναφέρονται σε πώληση, μίσθωση, δανεισμό, leasing κ.ο.κ).
• Οι παρέχοντες υπηρεσίες.
• Οι διανομείς, δηλαδή όσοι συντελούν στην κυκλοφορία των προϊόντων στο εμπόριο.