Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H alfa money υποστηρίζει με διάφορους τρόπους τοπικούς φορείς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσφέρει οικονομικούς πόρους και απαραίτητα εφόδια κατά καιρούς ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, συνεισφέροντας έτσι στην ενίσχυση και ενδυνάμωση τους. 

Παράλληλα, σέβεται και προασπίζει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων της αλλά και τα παγκοσμίως διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που την πλαισιώνουν. Επιπλέον,συμβάλλει στο περιβάλλον και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Με λίγα λόγια… η alfa money ξεχωρίζει για την:

Εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου

Εχεμύθεια, διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα στην διαχείριση της ζημίας

Παροχή κορυφαίας συμβουλευτικής στη διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων

Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστικών υπηρεσιών