Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Διακρίσεις

Η alfa money διακρίνεται στον ασφαλιστικό κλάδο:
Είναι Leader στην αγορά της Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών, κατέχοντας μερίδιο σε ποσοστό 73% έναντι των ανταγωνιστών της.
Είναι Δημιουργός και Διαχειριστής του alfa money liability (Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών)
Είναι Δημιουργός και Διαχειριστής του alfa money Υγεία (Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη).

Ο Ιδρυτής και Υπεύθυνος Ανάπτυξης του ασφαλιστικού πρακτορείου alfa money, Χρήστος Γενναιόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Ασφαλιστικό κλάδο και είναι πιστοποιημένος Ασφαλιστής με τις εξής πιστοποιήσεις:

Με λίγα λόγια… η alfa money ξεχωρίζει για την:

Εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου

Εχεμύθεια, διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα στην διαχείριση της ζημίας

Παροχή κορυφαίας συμβουλευτικής στη διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων

Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστικών υπηρεσιών