Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Αποστολή & Στόχοι

Αποστολή της alfa money

Αποστολή της alfa money είναι να καλύπτει απόλυτα τους προτεινόμενους κινδύνους και να επιτυγχάνει τους καλύτερους όρους για τον ασφαλισμένο πελάτη βάσει των αναγκών του. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών, μετά την έλευση όποιου λάθους ή την παράληψη ενεργειών από τους ίδιους τους επαγγελματίες είναι πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας στα ασφαλιστικά συμβόλαια που παρέχει. 

Στόχος της alfa money

Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι να προστατεύει νομικά την εργασία των ασφαλισμένων πελατών της και να διαχειρίζεται υπέρ αυτών τον ασφαλιστικό κίνδυνο που ελλοχεύει. Με Εχεμύθεια, διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα στην διαχείριση της ζημίας προστατεύει εσάς, την εργασία σας αλλά και την οικογένεια σας.

Με λίγα λόγια… η alfa money ξεχωρίζει για την:

Εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου

Εχεμύθεια, διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα στην διαχείριση της ζημίας

Παροχή κορυφαίας συμβουλευτικής στη διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων

Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστικών υπηρεσιών