Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

BLOG

Γιατί να επιλέξετε την alfa money;

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Άμεση ανάγκη τροποποίησης ζητημάτων που προκύπτουν σε τομείς που χρήζουν διόρθωση ως προς την υποβολή των εντύπων αλλά και την αντιμετώπιση οικονομικών μονάδων που έχουν πληγεί σημαντικά αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις

 

BLOG

 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Άμεση ανάγκη τροποποίησης ζητημάτων που προκύπτουν σε τομείς που χρήζουν διόρθωση ως προς την υποβολή των εντύπων αλλά και την αντιμετώπιση οικονομικών μονάδων που έχουν πληγεί σημαντικά αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις

Ανακοίνωση της ΠΟΦΕΕ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 077

Θέμα: Συμμετοχή με προτάσεις και επισημάνσεις επί του ΠΝΠ και της σχεδιαζόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας και οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κύριοι Υπουργοί,

Δρώντας άμεσα και προκειμένου να συμβάλουμε στην διαμόρφωση της Υπουργικής απόφασής σας του άρθρου 11Ε, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (20/03/2020), ώστε η διαδικασία που προβλέπεται στις δηλωτικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιούχων εργαζομένων, που θα περάσουν από τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, να είναι όσο το δυνατόν απλοποιημένες και ευέλικτες (αποφυγή άσκοπων ανταλλαγών στοιχείων, κλπ.).

 • Γενικές παρατηρήσεις:
  • Επισημαίνεται ότι το μέτρο πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις ατομικές επιχειρήσεις όσο και τα νομικά πρόσωπα (απαιτείται διευκρίνηση απ’ αυτού).
  • Στον κατάλογο των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και οι οποίες έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου διότι πλήττονται σημαντικά και δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, να περιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν έχουν δηλώσει τον ΚΑΔ ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα (και τούτο διότι, λόγω αναντιστοιχίας του μητρώου με την πραγματικότητα του αντίστοιχου τζίρου).
 • Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή:
  • Η προθεσμία της 31ης Μαρτίου για όλα τα βήματα της εφαρμογής που περιγράφονται στην παράγραφο 11Γ, είναι εντελώς ασφυκτική διότι:
   • Αφενός πρέπει να προηγηθεί η αποστολή ΑΠΔ μηνός Φεβρουαρίου (για άντληση στοιχείων από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»)
   • Αφετέρου, η σειρά των βημάτων, προβλέπει πρώτα την δήλωση αναστολής δραστηριοτήτων, μετά την δήλωση αναστολής της εργασιακής σχέσης – υπεύθυνη δήλωση, στην συνέχεια αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά αυθημερόν στον εργαζόμενο (δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»).
   • Ακολούθως οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία (εκτός αυτών που αντλούνται αυτόματα), του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
  • Από τα παραπάνω γίνεται σαφές για όλη αυτή τη σειρά των διαδικασιών, θα υπάρξουν περιπτώσεις εργοδοτών και εργαζομένων που δεν θα προλάβουν την παραπάνω ημερομηνία και θα αποκλειστούν από τον μηχανισμό στήριξης, γεγονός που δεν είναι πρόθεση της Κυβέρνησης.

Ενόψει των ανωτέρω προτείνουμε:

Να μην οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Μαρτίου 2020, αλλά να παραμείνει δυναμικά ανοιχτή η εφαρμογή στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης δυνατής υλοποίησης των στόχων του μέτρου

Βεβαίως όπως προαναφέραμε και αυτή η διαδικασία θα εξυπηρετηθεί μέσω των λογιστικών γραφείων τα οποία θα καταβάλουν τα αδύνατα δυνατά, κάτω από τις γνωστές αντίξοες και με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού λόγω των προληπτικών μέτρων.

Σημειώστε ότι μελετάμε και εμείς εμπεριστατωμένα τα σημεία για την περαιτέρω απλούστευση που αφορά τη διαδικασία της σχεδιαζόμενης εφαρμογής (πλατφόρμα άρθρου 11Δ) και προς τούτο είμαστε πρόθυμοι και ανοιχτοί για απευθείας συνεργασία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και αφετέρου στην εν δυνάμει ανταλλαγή απόψεων.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.