Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Γιατί alfa money;​

Γιατί alfa money;

Η πολυετής εμπειρία στη διαχείριση ασφαλιστικών προϊόντων και η υλοποίηση των πιο συμφερουσών λύσεων για τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε συνανθρώπου μας, δίνει τη δυνατότητα στο ασφαλιστικό πρακτορείο alfa money να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πελάτη γιατί οι ανάγκες του αλλάζουν και μεταβάλλονται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έτσι, το ασφαλιστικό πρακτορείο alfa money, πάντα με σωστό σχεδιασμό αντιμετωπίζει όλες τις ενδεχόμενες δυσκολίες , και καλύπτει όλες τις τρέχουσες. Στη διαχείριση της ζημιάς το ασφαλιστικό πρακτορείο alfa money λειτουργεί με ταχύτητα ανταπόκρισης και επαγγελματισμό για την ιδανική λύση στο πρόβλημα του πελάτη και πάντα με εχεμύθεια και διακριτικότητα.

Τι κάνουμε στην alfa money

• Εξασφαλίζουμε την βιωσιμότητα των επαγγελματιών, μετά την έλευση του λάθους ή την παράληψη ενεργειών από τους επαγγελματίες
• Εξειδικευόμαστε στην επαγγελματική αστική ευθύνη Λογιστών/ Δικηγόρων /Εργολάβων/ Μηχανικών
• Εξασφαλίζουμε την αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιριών και το μηδενισμό των αντίστοιχων επισφαλειών τους
• Προσφέρουμε προστασία σε επιχειρήσεις και στα στελέχη τους για λάθη και παραλήψεις του
• Χρηματοοικονομική Μελέτη
• Μελέτη τραπεζικών χορηγήσεων
• Σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων
• Εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων
• Βοηθάμε στην εύρυθμη λειτουργία ΑΕ και ΟΕ, εξασφάλιση εταίρων και κληρονόμων
• Μελέτη και προγράμματα εξασφάλισης τέκνων

• Δημιουργούμε κληρονομικές ελαφρύνσεις
• Ασφάλιση αυτοκινήτου
• Παρέχεται οδική & ταξιδιωτική Βοήθεια
• Κάλυψη κατοικίας – περιουσίας
• Ασφάλιση της ζωής και της ικανότητας για εργασία
• Βοηθάμε στον σωστό προγραμματισμό για την Σύνταξη – Αποταμίευση
• Εξασφαλίζουμε το σκάφος αναψυχής σας
• Καλύπτουμε την Υγεία – Ατύχημα
• Ασφαλίζουμε τις Μεταφορές εμπορευμάτων και αγαθών
• Συμβουλευτικές επιχειρηματικές υπηρεσίες ασφαλιστικών καλύψεων