Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Χρήσιμες Ερωτήσεις

Ερωτήσεις σχετικά με το alfa money liability

Τι καλύπτει το alfa money liability;

Όλα τα λάθη, τις πράξεις, τα πρόστιμα και τις παραλείψεις του λογιστικού σας γραφείου έναντι τρίτων (πελατών σας) που προκύπτουν από οποιαδήποτε εργασία σας. 

Τι εξαιρείται και δεν καλύπτεται;

Δεν καλύπτονται λάθη, πράξης, πρόστιμα και παραλείψεις που δεν είναι απέναντι στους πελάτες σας. 

Τι είναι η απαλλαγή;

Είναι η συμμετοχή σας στην ζημιά. Πχ. Στο alfa money liability έχετε απαλλαγή 100,00€. Όποτε σε ένα λάθος αξίας 600,00€, εσείς θα συνεισφέρεται με 100,00€ και το συμβόλαιο σας θα πληρώσει τα υπόλοιπα 500,00€. 

Αναδρομική ισχύ, τι σημαίνει;

Υπάρχει η δυνατότητα στο συμβόλαιο σας να δοθεί έναρξη προγενέστερη από την σημερινή. Όποτε το λογιστικό σας γραφείο να καλυφτεί για λάθη, πράξεις, πρόστιμα ή παραλείψεις που δεν του είναι ήδη γνωστά. 

Πως γίνεται η αποζημίωση;

Χρειάζεται να απευθυνθείτε στην alfa money και έμπειροι υπάλληλοι μπορούν να σας βοηθήσουν για να ολοκληρώσετε το φάκελο. Στις μέχρι σήμερα εκατοντάδες περιπτώσεις οι αποζημιώσειςτου alfa money liability έχουν δοθεί εξωδικαστικά. (Αναγγελία απαίτησης από τον λογιστή)

Αν ο πελάτης μου κινηθεί δικαστικά εναντίον, τι μου καλύπτει το alfa money liability;

Καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα/ νομική υπεράσπιση και εφόσον το δικαστήριο αποφασίσει ότι έχετε ευθύνη καλύπτονται στο σύνολο της η αποζημίωση (λάθη, πράξεις, πρόστιμα, προσαυξήσεις και ηθική βλάβη κλπ). 

Τα ασφάλιστρα αυξάνονται;

Για τους ήδη πελάτες μας στο alfa money liability όχι μόνο δεν αυξάνονται αλλά επιτυγχάνονται σημαντικές μειώσεις κατά καιρούς.

Με λίγα λόγια… η alfa money ξεχωρίζει για την:

Εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου

Εχεμύθεια, διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα στην διαχείριση της ζημίας

Παροχή κορυφαίας συμβουλευτικής στη διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων

Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστικών υπηρεσιών