Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

BLOG

Γιατί να επιλέξετε την alfa money;

Case Study #4 αποτέλεσμα αποζημίωσης 25610,07€, από μη απόδοση τέλους διαφήμισης για τον πελάτη μας.

 

Case Study #4 αποτέλεσμα αποζημίωσης 25610,07€, από μη απόδοση τέλους διαφήμισης για τον πελάτη μας.

Περιοχή: Ιωάννινα

Λογιστικό Γραφείο Κ.Κ.

Υπόθεση«Με την κατάργηση του Ν. 2238/94, θεωρήσαμε λανθασμένα ότι σταμάτησε η υποχρέωση απόδοσης τέλους διαφήμισης για τον πελάτη μας, το οποίο αποδώσαμε εκπρόθεσμα. Κατά συνέπεια οφείλαμε να μην εκπέσουμε δαπάνη ύψους 36.594,70€  για τη χρήση του 2014 και δαπάνη ύψους 30.214,44€ για τη χρήση του 2015. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κληθεί ο πελάτης μου να πληρώσει για κάθε έτος επιπλέον φόρο, προσαυξήσεις και πρόστιμο. Για το 2014 το ποσό ανερχόταν στις 14.522,19€ και για το έτος 2015 στις 11.087,88€.»

Αποτέλεσμα: Απαίτηση 25610,07€. Αποζημιώθηκε πλήρως.

Γιατί να επιλέξετε την alfa money;

Πάνω από 2500 ικανοποιημένοι πελάτες από διάφορους κλάδους

Εξειδικευμένο Δίκτυο 120 συνεργατών σε όλη την Ελλάδα

Μοναδικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης με εξειδίκευση στην Ασφάλιση Λογιστών

100 % Noσοκομειακή Περίθαλψη με το alfa money Υγεία